ביטוח צלילה

יש ביטוח צלילה בתוקף?

כל צולל מנוסה שמע שאלה זאת לפחות כמספר הצלילות שמופיעות אצלו ביומן. על פי חוק הצלילה הישראלי, מחוייב כל צולל להיות מבוטח בביטוח צלילה. כנגזרת של החוק, מחוייבים מועדני הצלילה לאכוף אותו ולכן ביטוח צלילה בתוקף הוא תנאי הכרחי לקבלת ציוד ו/או השתתפות בפעילות המועדון.

חוק הצלילה (1980) קובע כי:

2. לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם יש לו פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הרשות המוסמכת.
3. חובת הביטוח לפי תקנה 2 תחשב כממולאת, אם הפוליסה שהוצאה לצולל בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א – 1951 מבטחת אותו מפני חבות שהוא עלול לחוב של חילוץ, פינוי, אשפוז וטיפול רפואי שנגרמו לו עקב תאונת צלילה.

צוללים רבים רואים בביטוח הצלילה כמטרד או הוצאה כספית מיותרת, אך יש לו חשיבות רבה שאין להמעיט בערכה. כדאי להכיר ולהבין את השיקולים בבחירת הביטוח הנכון והמתאים.

מהו ביטוח הצלילה

לביטוח הצלילה יש מטרה אחת ועיקרית, לכסות את הצולל במקרה של תאונת צלילה. למרות שלרוב הצלולים יש גם ביטוח בריאות דרך קופת חולים ו/או ביטוח בריאות פרטי, אילו אינם מכסים את ההוצאות שיכולות להיגרם במקרה של תאונת צלילה. רוב הביטוחים הקיימים כיום בשוק נותנים כיסוי הן בישראל והן בחו"ל. כמקובל בעולם הביטוח הכיסוי הבסיסי הוא לתקופה של שנה. קיימים ביטוחים לתקופות קצרות (5 ימים בד"כ), אך ההנחה שמגולמת אינה משתלמת ברוב המקרים. תחומי הכיסוי של ביטוח הצלילה נחלקים לשתיים:

כיסוי הוצאות רפואיות

הוצאות בגין טיפולים רפואיים uאשפוזים אשר נגרמו כתוצאה מתאונת הצלילה. רוב הביטוחים כוללים את כל הכיסויי עבור כל הטיפולים שידרשו במצב החירום ומהווים השלמה לביטוח הבריאות שניתן על ידי קופת החולים. 

כיסוי הוצאות בגין תאונת הצלילה

הוצאות נוספות שאינו רפואיות כגון פינוי חירום למתקן רפואי, פיצוי בגין נזק לציוד, פיצוי בגין ביטול כרטיס טיסה ופיצוי במקרה של נכות/מוות וכיסוי הוצאות משפטיות. מרכיב זה משתנה מחברה לחברה ולכן מומלץ לבדוק את הפוליסה על מנת להבין את הכיסויים.

לכם נשאר רק לבחור

המרכז הימי אינדיגו עובד עם שתי מבטחים: ביטוח צלילה של התאחדות הישראלית לצלילה וביטוח צלילה Idive. המרכז הימי אינדיגו משתמש אף הוא בשירותיהם של שתי המבטחים. רכזנו עבורכם את כול המידע החשוב ולכם נשאר רק לבחור באחד הפוליסות.

ביטוח צלילה - Idive והפניקס

חברה מבטחת: הפניקס ביטוח

ביטוח צלילה Idive

ביטוח צלילה - התאחדות הצלילה הישראלית והראל ביטוח

חברה מבטחת: הראל ביטוח

ביטוח צלילה של התאחדות הישראלית לצלילה

ביטוח צלילה הראל
ביטוח צלילה הפניקס
ביטוח צלילה התאחדות הצלילה בישראל
הצג
הסתר