ביטוח צלילה

יש ביטוח צלילה בתוקף?

כל צולל מנוסה שמע שאלה זאת לפחות כמספר הצלילות שמופיעות אצלו ביומן. על פי חוק הצלילה הישראלי, מחוייב כל צולל להיות מבוטח בביטוח צלילה. כנגזרת של החוק, מחוייבים מועדני הצלילה לאכוף אותו ולכן ביטוח צלילה בתוקף הוא תנאי הכרחי לקבלת ציוד ו/או השתתפות בפעילות המועדון.

חוק הצלילה (1980) קובע כי:

2. לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם יש לו פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הרשות המוסמכת.
3. חובת הביטוח לפי תקנה 2 תחשב כממולאת, אם הפוליסה שהוצאה לצולל בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א – 1951 מבטחת אותו מפני חבות שהוא עלול לחוב של חילוץ, פינוי, אשפוז וטיפול רפואי שנגרמו לו עקב תאונת צלילה.

צוללים רבים רואים בביטוח הצלילה כמטרד או הוצאה כספית מיותרת, אך יש לו חשיבות רבה שאין להמעיט בערכה. כדאי להכיר ולהבין את השיקולים בבחירת הביטוח הנכון והמתאים.

מהו ביטוח הצלילה

לביטוח הצלילה יש מטרה אחת ועיקרית, לכסות את הצולל במקרה של תאונת צלילה. למרות שלרוב הצלולים יש גם ביטוח בריאות דרך קופת חולים ו/או ביטוח בריאות פרטי, אילו אינם מכסים את ההוצאות שיכולות להיגרם במקרה של תאונת צלילה. רוב הביטוחים הקיימים כיום בשוק נותנים כיסוי הן בישראל והן בחו"ל. כמקובל בעולם הביטוח הכיסוי הבסיסי הוא לתקופה של שנה. קיימים ביטוחים לתקופות קצרות (5 ימים בד"כ), אך ההנחה שמגולמת אינה משתלמת ברוב המקרים. תחומי הכיסוי של ביטוח הצלילה נחלקים לשתיים:

כיסוי הוצאות רפואיות

הוצאות בגין טיפולים רפואיים uאשפוזים אשר נגרמו כתוצאה מתאונת הצלילה. רוב הביטוחים כוללים את כל הכיסויי עבור כל הטיפולים שידרשו במצב החירום ומהווים השלמה לביטוח הבריאות שניתן על ידי קופת החולים. 

כיסוי הוצאות בגין תאונת הצלילה

הוצאות נוספות שאינו רפואיות כגון פינוי חירום למתקן רפואי, פיצוי בגין נזק לציוד, פיצוי בגין ביטול כרטיס טיסה ופיצוי במקרה של נכות/מוות וכיסוי הוצאות משפטיות. מרכיב זה משתנה מחברה לחברה ולכן מומלץ לבדוק את הפוליסה על מנת להבין את הכיסויים.

חדש במרכז הימי אינדיגו – ביטוח הצלילה המקיף ביותר מבית DiveAssure

תוכניות ביטוח הצלילה DiveSafe משנה את הסטנדרט של תוכניות ביטוח תאונות הצלילה בישראל. עם כסוי רפואי מהרחבים בשוק וגבוי רפואי של צוות רפואת צלילה יעודי מטעם אוניברסיטת דיוק. במקרה של אירוע ביטוחי, אתם יכולים להיות רגועים. צוות התפעול ידאג לשלם ישירות למתקנים הרפואיים (כולל תאי לחץ) בכול נק' על הגלובוס. בנוסף צוות רפואי יעודי יארגן את הפינוי ויפקח על תוכנית הטיפול. לא במקרה שהתאחדות הצלילה הישראלית בחרה לעבוד עם תוכנית הביטוח DiveSafe  מבית DiveAssure (בשיתוף איילון חברה לביטוח)

משפחת צוללים? רשמו את כול בני המשפחה תחת אותה התוכנית ותהנו מ -10% הנחה.

DiveAssure ביטוח צלילה 1
ביטוח DiveAssure איילון חברה לביטוח

חברה מבטחת: איילון חברה לביטוח

ביטוח צלילה DiveSafe מבית DiveAssure

DiveAssure ביטוח צלילה 2
ביטוח צלילה הראל
ביטוח צלילה הפניקס
ביטוח צלילה התאחדות הצלילה בישראל
הצג
הסתר