מחירון שירותי צלילה

מחירון שירותי הצלילה של המרכז הימי אינדיגו מתעדכן מעת לעת. המחירים הנקובים במחירון זה גוברים על כל מחיר אחר אשר עשוי להופיע בעמודי האתר האחרים. כל המחירים הינם בשקלים חדשים.

שירותי צלילה מחיר
קורסי צלילה
קורס צלילה כוכב ראשון – Open water diver 2,200 ש"ח
קורס צלילה כוכב שני – Advanced open water 800 ש"ח
קורס משולב כוכב ראשון+שני 2,800 ש"ח
מחיר יום בודד בקורס 400 ש"ח
התמחות נייטרוקס – Nitrox 450 ש"ח
התמחות עומק/הצלה ומצבי חירום 1,100 ש"ח
קורס צלילה כוכב שלישי – DiveMaster 4,500 ש"ח
שירותי צלילה למוסמכים
צלילה מודרכת לצוללת שירה (תוספת לנייטרוקס) 240 ש"ח (20 ש"ח)
צלילה מודרכת לראש הנקרה 240 ש"ח
צלילה מודרכת לשאר האתרים 200 ש"ח
שתי צלילות מסירה כולל מיכלים 400 ש"ח
צלילה לדוברה הגדולה (תוספת לנייטרוקס) 300 ש"ח (20 ש"ח)
צלילת רענון - ביום הצלילות 180 ש"ח
צלילת היכרות 330 ש"ח
הצג
הסתר